Välkommen till Utland Invest > Portugal > INFORMATION > Svenska pensioner
Search
× Search

  SVENSKA PENSIONER

  Skatt vid pensionering i Portugal.
  Man brukar skilja på svensk intern skatterätt och dubbelbeskattningsavtal.

  Enligt den svenska interna skatterätten är i princip all pension från Sverige skattepliktig i Sverige. För de som bor utomlands gäller dock inte inkomstskattelagen utan lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). Då blir skattesatsen 25 % på hela pensionen (med bortseende från ett litet avdrag från den statliga pensionen på 0,77 prisbasbelopp per år).

  Dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Portugal reglerar hur skatten ska fördelas mellan länderna efter det att man har flyttat till Portugal.

  Enligt dubbelbeskattningsavtalet med Portugal beskattas pensioner
  från Sverige enligt nedan:

  Allmän Pension enligt socialförsäkringslagen.
  Pensionsinkomsten beskattas endast i Sverige (SINK) med 25 %.

  Tjänstepension, offentlig sektor
  Pensionsinkomsten beskattas endast i Sverige (SINK) med 25 % givet att du är svensk medborgare. Beskattning sker dock endast i Portugal om du är spansk medborgare.

  Pensionsinkomst från offentlig sektor som avser rörelse som ”svenska staten, dess administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter” bedrivit, klassificeras som att den härstammar från privat sektor. Denna skall då endast beskattas i Portugal.

  Tjänstepension, privat sektor
  Inkomsten beskattas endast i Portugal.
  Portugal har 2009/2010 infört ny lagstiftning som, under vissa förutsättningar, medför att tjänstepension från privat sektor helt kan undantas från portugisisk beskattning i tio (10) år.

  Privat pension
  Inkomsten beskattas endast i Sverige (SINK) med 25 %.

  OBS
  Den s.k. 10-årsregeln är i skatteavtalet med Portugal nedsatt till fem år.

   

  Link Read More

  Nyhetsbrev

  Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
  och ta del av erbjudanden.

  Link Read More

  Mötesplats

  För bostad, bosättning

  och bolag utomlands.

  Link Read More

  Intresseanmälan

  Sänd intresseanmälan
  och ange dina önskemål.

  AnvändarvillkorSekretesspolicy© 2021 Utland Invest
  Testosterone Cypionate 250mg Testosterone Cypionate Online Testosterone Propionate Testosterone Propionate Benefits Testosterone Enanthate Dosage Testosterone Enanthate 250mg Tren 100mg Tren 100 Fast Acting Equipoise Dosage Equipoise for Sale Stanozolol Suspension Injection Stanozolol Suspension 50mg Deca Durabolin Pills Deca Durabolin Dosage Sustanon 250 for Sale Sustanon 250mg Tren 75 Tren 75 for Sale Bold 200 Bold 200 Steroid Masteron