Välkommen till Utland Invest > Grekland > INFORMATION > Svenska pensioner
Search
× Search

SVENSKA PENSIONER

Skatt vid pensionering i Grekland.
Man brukar skilja på svensk intern skatterätt och dubbelbeskattningsavtal.

Enligt den svenska interna skatterätten är i princip all pension från Sverige skattepliktig i Sverige. För de som bor utomlands gäller dock inte inkomstskattelagen utan lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). Då blir skattesatsen 25 % på hela pensionen (med bortseende från ett litet avdrag från den statliga pensionen på 0,77 prisbasbelopp per år).

Dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Grekland reglerar hur skatten ska fördelas mellan länderna efter det att man har flyttat till Grekland.

Enligt dubbelbeskattningsavtalet med Grekland beskattas pensioner från Sverige enligt nedan:

Allmän Pension enligt socialförsäkringslagen.
Pensionsinkomsten beskattas både i Sverige (SINK) med 25 % och i Grekland. I Sverige dock med ett litet avdrag från den statliga pensionen på 0,77 prisbasbelopp per år. Den svenska skatten avräknas från den skatt som betalas i Grekland.

Tjänstepension, offentlig sektor
Pensionsinkomsten beskattas både i Sverige (SINK) med 25 % och i Grekland. Den svenska skatten avräknas från den skatt som betalas i Grekland.


Pensionsinkomst från offentlig sektor som avser rörelse som ”svenska staten, dess administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter” bedrivit, klassificeras som att den härstammar från privat sektor. Denna skall då endast beskattas i Grekland

Tjänstepension, privat sektor
Inkomsten beskattas endast i Grekland.

Privat pension
Inkomsten beskattas endast i Grekland.

 

 

Foreign Pensioner ”FP-status”

Grekland har den 31 juli 2020 infört en ny lag (4714/2020) som innebär att du kan ansöka om att bli Foreign Pensioner ”FP-status”. Denna skattestatus är intressant om du har gått i pension och dina inkomster kommer från icke grekisk källa och från ett land som är "godkänt", dvs. ett land som har ett skatteavtal med Grekland. Svenska pensioner tillhör denna kategori.

 

Pensionering i Grekland och FP-status = 7 % rak skatt

Om du flyttar till Grekland och kvalificerar dig för FP-status så kommer Grekland endast att beskatta dina svenska pensionsinkomster med 7 %. Denna skattestatus beviljas i 15 år från det att du bosätter dig i Grekland. Den femtonåriga perioden kan inte förlängas, förkortas eller avslutas.

I skatteavtalet mellan Grekland och Sverige avstår Sverige rätt till beskattning på pension pga. tidigare arbete inom privat sektor samt även på privata pensionsförsäkringar och IPS. Endast Grekland tilldelas denna rättighet. En rättighet som Grekland alltså väljer att beskatta med endast 7 % om du beviljas FP-status i landet.

Beskattning enligt nedan bygger på gällande skatteavtal mellan Sverige och Grekland och förutsätter att emigration skett varvid du saknar väsentlig anknytning till Sverige samt att du även kvalificerar dig för FP-status i Grekland.


· Allmän pension beskattas i Sverige med SINK = 25 % skatt

· Tjänstepension från arbete inom offentlig sektor beskattas i Sverige med SINK = 25 % skatt

· Privata pensionsförsäkringar och IPS beskattas endast i Grekland =  7 % skatt

· Tjänstepension från arbete inom privat sektor beskattas endast i Grekland =  7 % skatt

 

 

Link Read More

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
och ta del av erbjudanden.

Link Read More

Mötesplats

För bostad, bosättning

och bolag utomlands.

Link Read More

Intresseanmälan

Sänd intresseanmälan
och ange dina önskemål.

AnvändarvillkorSekretesspolicy© 2022 Utland Invest