Välkommen till Utland Invest > Cypern > INFORMATION > Skatt på pensioner
Search
× Search

SVENSKA PENSIONER

Man brukar skilja på svensk intern skatterätt och dubbelbeskattningsavtal.

Enligt den svenska interna skatterätten är i princip all pension från Sverige skattepliktig i Sverige. För de som bor utomlands gäller dock inte inkomstskattelagen utan lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). Då blir skattesatsen 25 % på hela pensionen (med bortseende från ett litet avdrag från den statliga pensionen på 0,77 prisbasbelopp per år).

Dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Cypern reglerar hur skatten ska fördelas mellan länderna efter det att man har flyttat till Cypern.

Enligt dubbelbeskattningsavtalet med Cypern beskattas pensioner från Sverige enligt nedan:

Allmän Pension enligt socialförsäkringslagen.
Pensionsinkomsten beskattas både i Sverige (SINK) med 25 % och i Cypern. I Sverige dock med ett litet avdrag från den statliga pensionen på 0,77 prisbasbelopp per år. Den svenska skatten avräknas från den skatt som betalas i Cypern. Skatten blir således 25 %.

Tjänstepension, offentlig sektor
Pensionsinkomsten beskattas endast i Sverige (SINK) med 25 % givet att du är svensk medborgare. I annat fall beskattas inkomsten endast i Cypern.

Tjänstepension, privat sektor
Pensionsinkomsten beskattas både i Sverige (SINK) med 25 % och i Cypern. Den svenska skatten avräknas från den skatt som betalas i Cypern. Skatten blir således 25 %.

Privat pension

Pensionsinkomsten beskattas både i Sverige (SINK) med 25 % och i Cypern. Den svenska skatten avräknas från den skatt som betalas i Cypern. Skatten blir således 25 %.

Pension intjänad utomlands
Inkomsten beskattas endast i Cypern med 5 % efter avdrag 3 420 €.

OBS
Den svenska s.k. 10-årsregeln är i skatteavtalet med Cypern nedsatt till sju år.
Detta medför att den svenska kapitalskatten om 30 % uttas i sju år efter utflyttning. Detta gäller även om aktierna köps efter emigration. 

Link Read More

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
och ta del av erbjudanden.

Link Read More

Mötesplats

För bostad, bosättning

och bolag utomlands.

Link Read More

Intresseanmälan

Sänd intresseanmälan
och ange dina önskemål.

AnvändarvillkorSekretesspolicy© 2024 Utland Invest