Välkommen till Utland Invest > Portugal > KÖPGUIDE > Kostnader vid köp
Search
× Search

Kostnader vid köp

Vid köp av fast egendom i Portugal tillkommer en del kostnader. Dessa är beroende på priset och vilka tjänster som utnyttjas.

Avgifter som tillkommer utöver fastighetspriset:
- Överföringsavgift (Property Transfer Tax (IMT)
- Stämpelavgift
- Fastighetsregistreringsavgift (Land registry fees).
- Notarie avgift (Notary’s fees).
- Advokat avgift (Lawyer’s fees).

- Civilingenjör (Surveyor’s fee.
- Anslutningsavgifter (Utility fees)
- Banklån

Överföringsskatt (Property Transfer Tax (IMT
Överföringsskatten måste betalas innan köpekontraktet undertecknas. För tomter är skatten 6,5 %. För bebyggda fastigheter är skatten enligt nedan.

Permanentbostad

Försäljningspris EUR           %                                         
0 -                92 407                  0
92 407 –   126 403                 2
126 403  - 172 348                 5
172 348 –  287 213                7
287 213 – 574 323                 8
Över 574 323                           6                                    

Ej permanentbostad.
Försäljningspris EUR          %
0 -                  92 407              1
92 407    126 403               2
126 403 -   172 348               5

172 348 –  287 213               7
287 213 -   550 836               8
Över 550 836                          6

Stämpelavgift (Stamp Duty, Imposto de Selo)
Stämpelavgiften är 0,8 % köpeskillingen.

Fastighetsregistreringsavgift (Land Registry Fees)

Fastighetsregistreringsavgiften är 250 EUR och 500 EUR om köparen skall ha ett banklån. 

Notarie
Avgiften för Notarien, som upprättar det officiella köpekontraktet och intygar försäljningen, är vanligen mellan 800 EUR och 900 EUR. I de fall köparen skall ha ett banklån är avgiften mellan 1 250 och 1 350 EUR %.

Advokat
Kostnader för advokat är normalt ca 1 % -1,5 % beroende på omfattningen av transaktionen. Mervärdesskatt (IVA) 23 % tillkommer.

Civilingenjör
Kostnader för civilingenjör som undersöker fastigheten och dess byggkonstruktion. Vanligtvis är detta en mindre kostnad, lägst 350 €. 

Anslutningsavgifter (Utility Fees)
Om du köper ett nybyggt hus tillkommer kopplingsavgifter för el, gas och vatten samt kostnader för mätare. Då det gäller ett begagnat hus tillkommer kostnader för nya kontrakt för el och vatten.

Banklån
Vid uppläggning av lån tillkommer en uppläggningsavgift till banken på ca 250 EUR.

 

 

Link Read More

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
och ta del av erbjudanden.

Link Read More

Mötesplats

För bostad, bosättning

och bolag utomlands.

Link Read More

Intresseanmälan

Sänd intresseanmälan
och ange dina önskemål.

AnvändarvillkorSekretesspolicy© 2024 Utland Invest