Välkommen till Utland Invest > Grekland > KÖPGUIDE > Kostnader vid köp
Search
× Search

KOSTNADER
Grekland har ett system med två olika värden på fastigheter. Det ena är det ”objetiva värdet”(objective value-antikimenikiaxic) och det andra de sk ”marknadsvärdet” (market value-emporikiaxic). Detta kan jämföras med Sverige där vi också har två värden, försäljningspris och taxeringsvärde.

Den lokala skattemyndigheten beräknar det första värdet och det är det minsta värdet som staten anger för en speciell egendom. Marknadsvärdet är det värde som marknaden sätter dvs. det pris du betalt för egendomen.

Det objektiva värdet beräknas enligt en formel där bl.a. orten, bostadsytan, totala ytan, utrustning mm ingår. Det objektiva värdet är alltid lägre än marknadsvärdet. Hur mycket lägre beror på var fastigheten är belägen. Fastigheter på öarna och i populära orter får högre värden än fastigheter i avlägsna eller mindre populära orter.

Enligt lag skall det verkliga priset på en fastighet finnas på köpekontraktet. Taxeringsvärdet, "antikimeniki" måste nämnas på kontraktet i de fall det verkliga priset är lägre än taxeringsvärdet "antikimeniki".

Ny eller begagnad fastighet
Den viktigaste skillnaden när man fastställer vilka skatter som skall betalas är att avgöra om det är en nybyggd egendom (säljs direkt av utvecklaren-byggherren) eller en begagnad egendom (säljs av tidigare ägare).

Nybyggda fastigheter är belagda med mervärdesskatt som betalas till utvecklaren-byggherren.
Begagnade fastigheter är belagda med överföringsavgift som betalas till kommunen.

Fastigheter som har byggts av en byggnadsfirma (ej enskild person) och som har sålts så ingår mervärdesskatt i försäljningspriset. 
Om fastigheten har byggts av en enskild person eller om det är försäljning av en begagnad fastighet är det ingen moms utan endast 3 % överföringsavgift.

KOSTNADER
Följande kostnader och avgifter tillkommer vid köp av fastigheter. Dessa beräknas på kontraktsvärdet om inget annat anges.
- Köp eller överlåtelsesavgift (Purchase or transfer tax). Endas begagnade fastigheter.
- Kommunalskatt (Community or Municipal tax).
- Mervärdesskatt (Value Added Tax, VAT). Endast nya fastigheter.
- Fastighetsregistreringsavgift (Land registry fees).
- Notarie (Notary’s fees).
- Advokat (Lawyer’s fees).

- Civilingenjör ( Surveyor’s fee).
- Anslutningsavgift (Utility fees)

Köp eller överlåtelsesavgift (Purchase or transfer tax). Endas begagnade fastigheter
3 % av köpeskillingen vid överlåtelse av begagnad fastighet.

Kommunalskatt på överlåtelseavgiften (Community or Municipal Tax)
En kommunalskatt på 3 % av överlåtelseavgiften som avser generell service. Denna skatt skall betalas samtidigt med överlåtelseavgiften till skattemyndigheten.

Mervärdesskatt (Value Added Tax, VAT). Endast nya byggnader
Mervärdesskatten på nybyggnation är 24 %. Nya konstruktioner med bygglov som utfärdats före januari 2006 är inte momspliktiga, oavsett när byggnaden blev eller blir klar.

Fastighetsregistreringsavgift (Land Registry Fees)
Fastighetsregistreringsavgiften beräknas på det objektiva värdet och är 0,3-0,5 % plus en liten summa för stämpelskatter och certifikat.

Notarie
Avgiften för Notarien, som upprättar det officiella köpekontraktet och intygar försäljningen, är vanligen 1- 1,5 %. Avgiften omfattar också en liten kostnad för varje sida som försäljningskontraktet består av.

Advokat
Kostnader för advokat som biträder i försäljningen är 1-2 % på försäljningspriset. Om endast ”title search” behövs är kostnaderna 200-500 € beroende på svårigheten med undersökningen.

Civilingenjör
Kostnader för civilingenjör som undersöker fastigheten och dess byggkonstruktion. Vanligtvis är detta en mindre kostnad, lägst 200 €. 

Inkopplingsavgifter (Utility Fees)
Om du köper ett nybyggt hus tillkommer kopplingsavgifter för el, gas och vatten samt kostnader för mätare.

Då det gäller ett begagnat hus tillkommer kostnader för nya kontrakt för el och vatten.

Hypotekslån
Avgiften är ca 0,5% på lånesumman.

 

 

 

 

 

Link Read More

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
och ta del av erbjudanden.

Link Read More

Mötesplats

För bostad, bosättning

och bolag utomlands.

Link Read More

Intresseanmälan

Sänd intresseanmälan
och ange dina önskemål.

AnvändarvillkorSekretesspolicy© 2024 Utland Invest