Välkommen till Utland Invest > Portugal > INFORMATION > Svenska pensioner
Search
× Search

 

 

 

SVENSKA PENSIONER

Skatt vid pensionering i Portugal.
Man brukar skilja på svensk intern skatterätt och dubbelbeskattningsavtal.

Enligt den svenska interna skatterätten är i princip all pension från Sverige skattepliktig i Sverige. För de som bor utomlands gäller dock inte inkomstskattelagen utan lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). Då blir skattesatsen 25 % på hela pensionen (med bortseende från ett litet avdrag från den statliga pensionen på 0,77 prisbasbelopp per år).

Dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Portugal är uppsagt från och med 2022-01-01.

Pensioner från Sverige beskattas enligt nedan:

Allmän Pension enligt socialförsäkringslagen.
Pensionsinkomsten beskattas endast i Sverige (SINK) med 25 %.

Tjänstepension, offentlig sektor
Pensionsinkomsten beskattas endast i Sverige (SINK) med 25 % givet att du är svensk medborgare. Beskattning sker dock endast i Portugal om du är spansk medborgare.

Pensionsinkomst från offentlig sektor som avser rörelse som ”svenska staten, dess administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter” bedrivit, klassificeras som att den härstammar från privat sektor. Denna skall då endast beskattas i Sverige..

Tjänstepension, privat sektor
Inkomsten beskattas endast i Sverige (SINK) med 25 % givet du är svensk medborgare. 

Privat pension och IPS.
Inkomsten beskattas endast i Sverige (SINK) med 25 %.

Direktpension.
Inkomsten beskattas endast i Sverige (SINK) med 25 %.

 

Link Read More

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
och ta del av erbjudanden.

Link Read More

Mötesplats

För bostad, bosättning

och bolag utomlands.

Link Read More

Intresseanmälan

Sänd intresseanmälan
och ange dina önskemål.

AnvändarvillkorSekretesspolicy© 2024 Utland Invest