Välkommen till Utland Invest > Mallorca > KÖPGUIDE > Kostnader vid köp
Search
× Search

  Kostnader vid köp

  Den viktigaste skillnaden när man fastställer vilka skatter som skall betalas är att avgöra om det är en nybyggd egendom (säljs direkt av utvecklaren-byggherren) eller en begagnad egendom (säljs av tidigare ägare).

  Nybyggda fastigheter är belagda med mervärdesskatt som betalas till utvecklaren-byggherren.
  Begagnade fastigheter är belagda med överföringsavgift (ITP) som betalas till kommunen.

  Avgifter som tillkommer utöver fastighetspriset:
  - Mervärdesskatt (Value Added Tax, VAT (endast nya fastigheter)
  - Överföringsskatt (Property Transfer Tax) (endast begagnade fastigheter)
  - Stämpelskatt (endast nya fastigheter med mervärdesskatt)
  - Notarie avgift (Notary’s fees).
  - Fastighetsregistreringsavgift (Land registry fees)
  - Advokat avgift (Lawyer’s fees)
  - Civilingenjör (Surveyor’s fee).
  - Anslutningsavgifter (Utility fees)

  Mervärdesskatt (Value Added Tax (IVA)
  Mervärdesskatten utgår med:
  Nya byggnader 10 %
  Tomter köpta av bolag 21 %

  Stämpelskatt (AJD) (endast fastigheter med mervärdesskatt)Stämpelskatten utgår med 1,5 % för nya byggnader.

  Överföringsskatt (Property Transfer Tax) (ITP)
  Överföringsskatten för begagnade fastigheter är:

  Köpesumma EUR              %
  upp till 400 000                    8
  från 400 001 – 600 000      9
  över 600 001                       10

  Notarie
  Avgiften för Notarien, som upprättar det officiella köpekontraktet och intygar försäljningen, är ca 1 % av köpeskillingen. Denna kostnad brukar delas mellan köpare och säljare.

  Fastighetsregistreringsavgift (Land Registry Fees)
  Fastighetsregistreringsavgiften är 0,5 % av taxeringsvärdet (valor castral). 

  Advokat
  Kostnader för advokat är normalt ca 1-1,5 % av köpeskillingen.

  Civilingenjör
  Kostnader för civilingenjör som undersöker fastigheten och dess byggkonstruktion. Vanligtvis är detta en mindre kostnad, lägst 500 €.

  Anslutningsavgifter (Utility Fees)
  Om du köper ett nybyggt hus tillkommer kopplingsavgifter för vatten och avlopp, elektricitet, samt eventuell gas.
  Då det gäller ett begagnat hus tillkommer avgifter för abonnemangsbyte för vatten och avlopp, elektricitet, samt eventuell gas.

  Lån i spansk bank

  Om du tar ut en spansk inteckning tillkommer en kostnad för att registrera lånet i fastighetsregistret om 0,5-1,0 %

  Banken tar en avgift om 1-2 % av lånebeloppet för uppläggning av lån. Uppläggningskostnader till banken uppgår till 1-2 % av lånebeloppet.

   OBS vid köp av fastighet i Spanien
  Skulder som ligger på en fastighet i Spanien följer med fastigheten till en ny ägare så det är av yttersta vikt att kontrollera detta. Var speciellt uppmärksam på Plus Valia.

  Plus Valía. Detta är en kommunal värdestegringsskatt som utgår vid alla fastighetsförsäljningar. Kommunkontoret (Town Hall) räknar ut skatten. Lagen säger att säljaren betalar kostnaden men detta är alltid förhandlingsbart. Köparen kan bli betalningsskyldig om säljaren inte betalar skatten trots att det är överenskommet.


  Skatten baseras på antalet år som ägaren haft fastigheten samt på antalet kvadratmeter tomt som tillhör fastigheten. För varje år som fastighetsägaren haft fastigheten i sin ägo, ökar den skatt som ska betalas vid en försäljning. Efter 20 år ökar inte skatten.


  Säljaren ska betala arvode till Notarius Publicus samt kommunal markvärdestegringsskatt ”Plus Valia”. Liksom i Sverige skall säljaren (inom 30 dagar) deklarera ”reavinsten” så att vederbörande skatt inbetalas.

  Vid upprättande av det officiella spanska köpebrevet ska köparen kvarhålla 3 % av köpeskillingen, som á konto för säljarens definitiva reavinstskatt, som insätts hos den lokala skattemyndigheten i Spanien. Reavinstskatten är 18 % på mellanskillnaden mellan inköpspris och försäljningspris.

   


   

   

  Link Read More

  Nyhetsbrev

  Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
  och ta del av erbjudanden.

  Link Read More

  Mötesplats

  För bostad, bosättning

  och bolag utomlands.

  Link Read More

  Intresseanmälan

  Sänd intresseanmälan
  och ange dina önskemål.

  AnvändarvillkorSekretesspolicy© 2021 Utland Invest
  Testosterone Cypionate 250mg Testosterone Cypionate Online Testosterone Propionate Testosterone Propionate Benefits Testosterone Enanthate Dosage Testosterone Enanthate 250mg Tren 100mg Tren 100 Fast Acting Equipoise Dosage Equipoise for Sale Stanozolol Suspension Injection Stanozolol Suspension 50mg Deca Durabolin Pills Deca Durabolin Dosage Sustanon 250 for Sale Sustanon 250mg Tren 75 Tren 75 for Sale Bold 200 Bold 200 Steroid Masteron