Välkommen till Utland Invest > Grekland > INFORMATION > Svenska pensioner
Search
× Search

  SVENSKA PENSIONER

  Skatt vid pensionering i Grekland.
  Man brukar skilja på svensk intern skatterätt och dubbelbeskattningsavtal.

  Enligt den svenska interna skatterätten är i princip all pension från Sverige skattepliktig i Sverige. För de som bor utomlands gäller dock inte inkomstskattelagen utan lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). Då blir skattesatsen 25 % på hela pensionen (med bortseende från ett litet avdrag från den statliga pensionen på 0,77 prisbasbelopp per år).

  Dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Grekland reglerar hur skatten ska fördelas mellan länderna efter det att man har flyttat till Grekland.

  Enligt dubbelbeskattningsavtalet med Grekland beskattas pensioner från Sverige enligt nedan:

  Allmän Pension enligt socialförsäkringslagen.
  Pensionsinkomsten beskattas både i Sverige (SINK) med 25 % och i Grekland. I Sverige dock med ett litet avdrag från den statliga pensionen på 0,77 prisbasbelopp per år. Den svenska skatten avräknas från den skatt som betalas i Grekland.

  Tjänstepension, offentlig sektor
  Pensionsinkomsten beskattas både i Sverige (SINK) med 25 % och i Grekland. Den svenska skatten avräknas från den skatt som betalas i Grekland.


  Pensionsinkomst från offentlig sektor som avser rörelse som ”svenska staten, dess administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter” bedrivit, klassificeras som att den härstammar från privat sektor. Denna skall då endast beskattas i Grekland

  Tjänstepension, privat sektor
  Inkomsten beskattas endast i Grekland.

  Privat pension
  Inkomsten beskattas endast i Grekland.

   

   

  Foreign Pensioner ”FP-status”

  Grekland har den 31 juli 2020 infört en ny lag (4714/2020) som innebär att du kan ansöka om att bli Foreign Pensioner ”FP-status”. Denna skattestatus är intressant om du har gått i pension och dina inkomster kommer från icke grekisk källa och från ett land som är "godkänt", dvs. ett land som har ett skatteavtal med Grekland. Svenska pensioner tillhör denna kategori.

   

  Pensionering i Grekland och FP-status = 7 % rak skatt

  Om du flyttar till Grekland och kvalificerar dig för FP-status så kommer Grekland endast att beskatta dina svenska pensionsinkomster med 7 %. Denna skattestatus beviljas i 15 år från det att du bosätter dig i Grekland. Den femtonåriga perioden kan inte förlängas, förkortas eller avslutas.

  I skatteavtalet mellan Grekland och Sverige avstår Sverige rätt till beskattning på pension pga. tidigare arbete inom privat sektor samt även på privata pensionsförsäkringar och IPS. Endast Grekland tilldelas denna rättighet. En rättighet som Grekland alltså väljer att beskatta med endast 7 % om du beviljas FP-status i landet.

  Beskattning enligt nedan bygger på gällande skatteavtal mellan Sverige och Grekland och förutsätter att emigration skett varvid du saknar väsentlig anknytning till Sverige samt att du även kvalificerar dig för FP-status i Grekland.


  · Allmän pension beskattas i Sverige med SINK = 25 % skatt

  · Tjänstepension från arbete inom offentlig sektor beskattas i Sverige med SINK = 25 % skatt

  · Privata pensionsförsäkringar och IPS beskattas endast i Grekland =  7 % skatt

  · Tjänstepension från arbete inom privat sektor beskattas endast i Grekland =  7 % skatt

   

   

  Link Read More

  Nyhetsbrev

  Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
  och ta del av erbjudanden.

  Link Read More

  Mötesplats

  För bostad, bosättning

  och bolag utomlands.

  Link Read More

  Intresseanmälan

  Sänd intresseanmälan
  och ange dina önskemål.

  AnvändarvillkorSekretesspolicy© 2021 Utland Invest
  Testosterone Cypionate 250mg Testosterone Cypionate Online Testosterone Propionate Testosterone Propionate Benefits Testosterone Enanthate Dosage Testosterone Enanthate 250mg Tren 100mg Tren 100 Fast Acting Equipoise Dosage Equipoise for Sale Stanozolol Suspension Injection Stanozolol Suspension 50mg Deca Durabolin Pills Deca Durabolin Dosage Sustanon 250 for Sale Sustanon 250mg Tren 75 Tren 75 for Sale Bold 200 Bold 200 Steroid Masteron