Välkommen till Utland Invest > Cypern > KÖPGUIDE > Köpprocessen
Search
× Search
den 16 januari 2021

  KÖPPROCESSEN

  Cyperns lagstiftning baseras på den engelska lagstiftningen. Vid köp av fast egendom är köparens rättigheter starkt skyddade. Köpekontraktet registreras i ett rättsligt system kallat ”Specific Performance” som skyddar köparens rättigheter tills lagfarten (Title Deed) skrivits ut i köparens namn. Det tar normalt tre år efter färdigställande av ett projekt innan lagfarten är klar. Systemet att registrera fastigheter och mark är baserat på Brittisk standard. Det har uppdaterats under åren för att nu vara ett av världens mest avancerade och säkra registreringssystem. Att köpa hus i Cypern är därför en okomplicerad och säker procedur. 

  Sammanfattning av köpprocessen.
  1.   Betala en deposition och skriv under avtalet om att reservera egendomen.
  2.   Välj en advokaten som gör en undersökning av egendomen och säljaren.

  3.   Köpekontraktet skall stämplas hos Fastighetsregistret (Land Registry Office).
  4.   När köpekontraktet är stämplat skall det inom två månader deponeras hos Fastighetsregistret. Kontraktet är nu registrerat i ett rättsligt system kallat ”Specific Performance” som skyddar köparens rättigheter tills lagfarten (Title Deed) skrivits ut i köparens namn. Köparen är nu juridisk ägare till egendomen och denna kan både intecknas och säljas till ny köpare.

  5.   Ansökan görs till Council of Ministers om tillåtelse att äga fast egendom i Cypern.
  6.   När tillåtelse att äga fast egendom erhålls av Council of Ministers kan överföringen genomföras.

  Köpprocessen förklarad

  1. Betala en deposition

  Ge ett bud, och om det accepteras är det normalt att betala en deposition för att reservera egendomen. Detta binder då ägaren till avtalet, får egendomen ut från marknaden och säkrar den till det avtalade priset. Denna process är legalt bindande. Depositionen är ej återbetalningsbar om köpet ej genomförs.

  2. Advokat
  Det är tillrådligt att ta hjälp av en advokat vid köp av egendom. Dennes uppgift är att göra de nödvändiga undersökningarna av egendomen, kontrollera köpekontraktet och komplettera ”Specific Performance” och Council of Ministers ansökningar.

  Under den tid som egendomen är reserverad utför köparens advokat en undersökning av egendomen:

  - Undersökning vid Fastighetsregistret. Denna skall försäkra att säljaren fått byggnadstillstånd samt att man enligt lag kan få lagfart på den bostad som köpet avser.
  - Undersökning av företaget. En detaljerad undersökning skall göras av det säljande företaget om det har ekonomisk kapacitet att ingå ett köpeavtal.

  Advokatens undersökning skall ge svar på att allt är korrekt och att egendomen kan säljas och registreras i köparens namn.

  3. Köpekontraktet
  Köpekontraktet skall enligt cypriotisk lag vara skriftligt. Köparen betalar 20-30 % av köpesumman i delbetalning. Resterande betalas enligt villkoren i köpekontraktet. Advokaten är ansvarig för att villkoren i köpekontraktet är accepterade av köparen.

  Då det gäller köp av begagnad egendom betalar man vid undertecknande av avtalet 10 % av köpesumman.

  4. Stämpel avgift (Stamp Duty)
  Då köpekontraktet undertecknats är köparen ansvarig för betalning av stämpelavgift. Denna skall betalas inom 30 dagar efter undertecknandet av köpekontraktet för att undvika fördröjningsavgift. Betalning kan ske senast 60 dagar efter undertecknandet.

  5. Deponera köpekontraktet hos Fastighetsregistret för ”Special Performance”.
  Från det datum då köpekontraktet undertecknas har köparen två månader på sig att deponera en kopia av kontraktet hos Fastighetsregistret för ”Special Performance”. Detta är en process som är mycket viktigt för köparens säkerhet.

  Om lagfarten (Title Deed) finns tillgänglig då köpekontraktet undertecknas är deponering av kontraktet ej nödvändigt

  6. Ansökan till Council of Ministers.

  Ansökan görs till Council of Ministers om att få köpa fast egendom. I de fall ansökan är nödvändig skall denna lämnas till District Office i den ort där egendomen är belägen.

  Beslutet tas av District Office och det är en formalitet som kan ta flera månader. Under denna tid är det inget som hindrar att man tillträder egendomen.

  7. Överföring av äganderätten i Fastighetsregistret.
  Köpet är slutfört i och med överföringen av äganderätten. Detta är en enkel registreringsprocess som sker då tillstånd från Council of Ministers erhålls och lagfart skrivits ut av Fastighetsregistret. Därefter skall köparen betala överföringsavgiften (Transfer Fees). Denna avgift baseras på egendomens värde den dag då köpekontraktet undertecknades.

  Lagfart (Title Deed)
  I Cypern finns ett fastighetsregister som är ett mycket effektivt registreringssystem för fast egendom (mark, byggnader, lägenheter)

  All fast egendom har ett registrerings intyg som heter ”Title Deed”. Denna innehåller information om egendomen och dess ägare (namn, egendomens belägenhet, egendomens storlek samt Fastighetsregistrets referens). Fast egendom har också en ritning som visar var egendomen är belägen i byggnaden.

  Vid utgivning registreras lagfarten i köparens namn och införs i Fastighetsregistrets arkiv. Information i detta arkiv är konfidentiellt och ej åtkomlig information under några omständigheter.

   

   

  Link Read More

  Nyhetsbrev

  Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
  och ta del av erbjudanden.

  Link Read More

  Mötesplats

  För bostad, bosättning

  och bolag utomlands.

  Link Read More

  Intresseanmälan

  Sänd intresseanmälan
  och ange dina önskemål.

  AnvändarvillkorSekretesspolicy© 2021 Utland Invest
  Testosterone Cypionate 250mg Testosterone Cypionate Online Testosterone Propionate Testosterone Propionate Benefits Testosterone Enanthate Dosage Testosterone Enanthate 250mg Tren 100mg Tren 100 Fast Acting Equipoise Dosage Equipoise for Sale Stanozolol Suspension Injection Stanozolol Suspension 50mg Deca Durabolin Pills Deca Durabolin Dosage Sustanon 250 for Sale Sustanon 250mg Tren 75 Tren 75 for Sale Bold 200 Bold 200 Steroid Masteron