Välkommen till Utland Invest > Cypern > INFORMATION > Skatt på pensioner
Search
× Search

    SVENSKA PENSIONER

    Man brukar skilja på svensk intern skatterätt och dubbelbeskattningsavtal.

    Enligt den svenska interna skatterätten är i princip all pension från Sverige skattepliktig i Sverige. För de som bor utomlands gäller dock inte inkomstskattelagen utan lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). Då blir skattesatsen 20 % på hela pensionen (med bortseende från ett litet avdrag från den statliga pensionen på 0,77 prisbasbelopp per år).

    Dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Cypern reglerar hur skatten ska fördelas mellan länderna efter det att man har flyttat till Cypern.

    Enligt dubbelbeskattningsavtalet med Cypern beskattas pensioner från Sverige enligt nedan:

    Allmän Pension enligt socialförsäkringslagen.
    Pensionsinkomsten beskattas både i Sverige (SINK) med 20 % och i Cypern. I Sverige dock med ett litet avdrag från den statliga pensionen på 0,77 prisbasbelopp per år. Den svenska skatten avräknas från den skatt som betalas i Cypern. Skatten blir således 20 %.

    Tjänstepension, offentlig sektor
    Pensionsinkomsten beskattas endast i Sverige (SINK) med 20 % givet att du är svensk medborgare. I annat fall beskattas inkomsten endast i Cypern.

    Tjänstepension, privat sektor
    Pensionsinkomsten beskattas både i Sverige (SINK) med 20 % och i Cypern. Den svenska skatten avräknas från den skatt som betalas i Cypern. Skatten blir således 20 %.

    Privat pension

    Pensionsinkomsten beskattas både i Sverige (SINK) med 20 % och i Cypern. Den svenska skatten avräknas från den skatt som betalas i Cypern. Skatten blir således 20 %.

    Pension intjänad utomlands
    Inkomsten beskattas endast i Cypern med 5 % efter avdrag 3 417 €.

    OBS
    Den svenska s.k. 10-årsregeln är i skatteavtalet med Cypern nedsatt till sju år.
    Detta medför att den svenska kapitalskatten om 30 % uttas i sju år efter utflyttning. Detta gäller även om aktierna köps efter emigration.     

    Link Read More

    Nyhetsbrev

    Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
    och ta del av erbjudanden.

    Link Read More

    Mötesplats

    För bostad, bosättning

    och bolag utomlands.

    Link Read More

    Intresseanmälan

    Sänd intresseanmälan
    och ange dina önskemål.

    AnvändarvillkorSekretesspolicy© 2019 Utland Invest
    Testosterone Cypionate 250mg Testosterone Cypionate Online Testosterone Propionate Testosterone Propionate Benefits Testosterone Enanthate Dosage Testosterone Enanthate 250mg Tren 100mg Tren 100 Fast Acting Equipoise Dosage Equipoise for Sale Stanozolol Suspension Injection Stanozolol Suspension 50mg Deca Durabolin Pills Deca Durabolin Dosage Sustanon 250 for Sale Sustanon 250mg Tren 75 Tren 75 for Sale Bold 200 Bold 200 Steroid Masteron